om oss

Svensk industrikultur framställer artiklar, rapporter och böcker om svensk industri. Projekten utförs i nära samarbete med olika uppdragsgivare.

Fil.mag. Bengt Norling, som sedan 1998 driver Svensk industrikultur, har lång erfarenhet av att dokumentera industri. Norling har tidigare arbetat med industriarvet på Riksantikvarieämbetet samt är sedan 1997 medlem i The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage,  TICCIH.

Följ oss på:Bland tidigare samarbetspartners märks:

arkitektbyrån wingardhs logotyp
Stockholmsvattens logotyp
bygg- och anläggningsföretaget PEABs logotyp

matföretaget samfoods logotyp
sjöfartsmuseets logotyp
Stockholms läns landstings logotyplivsmedelsföretaget Gomans logotypVästmanlandsmuseets logotyp
simklubben SK Neptuns logotyp
Den nu nedlagda Juvelkvarnens logotyp
livsmedelskjedjan COOPs logotyp