Svensk industrikultur

Stanna upp en stund och titta på sakerna i din omedelbara närhet. Ser du mest hantverksprodukter är du nog en ganska unik person. De flesta av oss ser nog huvudsakligen industriprodukter som idag är så integrerade i vår vardag att vi inte reflekterar över det. Svensk industrikultur grundades för att framhålla och uppmärksamma industrins produkter och hur dessa framställs.
Svensk industrikultur etablerades i slutet på 1990-talet med inriktning på berättelser om svensk industri. Verksamheten är bred och omfattar företagsmonografier, historiska översikter, artiklar m.m.

Fil mag. Bengt Norling, som driver Svensk industrikultur, har en bakgrund som utredare, men har sedan tjugotalet år ägnat sig åt berättelser om svensk industri.

Du hittar oss på: Facebook eller e-post

Tidigare samarbetspartner

 • Stiftelsen för garverinäringens
  främjande
 • Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm
 • Tidskriften Industriekultur
 • Gustavsbergs porslinsmuseum
 • Lindvalls Kaffe AB
 • Försvarsmakten
 • Kulturbyggnadsbyrån
 • Stockholm Vatten AB
 • Kvarn AB Juvel
 • Nacka kommun
 • Gomanprodukter
 • Länsmuseet Västernorrland

Guide till Stockholms industriarv

Guiden gör Stockholms byggda industriarv tillgängligt för en intresserad allmänhet. Den gör inte anspråk på att vara en komplett och slutgiltig version av beskrivningen av Stockholms industriarv utan uppdateras med jämna intervaller.

Guiden bygger på de inventeringar Stockholms stadsmuseum gjorde i slutet av 1970-talet, men omfattar också historiska branscher utanför museets definitioner likväl som industriellt arv i närliggande kommuner utanför Stockholms planområde.
Besök google map här

Vi gjuter muggar

Boken går att köpa via Facebooks onlineshop eller beställa via e-post
En bild av boken Vi gjuter muggar